Krzysztof Kowalewski

Acting

1991

Maximilian Kolbe

- redaktor naczelny